Festival hakkında

ULUSLARARASI AYVALIK TİYATRO FESTİVALİ

   Yeni buluşmalara hazırlanan 10. Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivalinde başvurular başladı. 08 Mart 2019 bu davete katılım için son tarih. Yürekleri büyük olan insanların kısıtlı bütçelerle gerçekleştirdiği festival Kültür Turizm Bakanlığının katkıları, Ayvalık Belediyesi işbirliği ve destekleri, Ayvalık kurum kuruluş, işletmeleri, esnafı ve halkının yani sanatın yanında duranların omuzlarında gerçekleştirilecek. Bu bilinçle çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sanat, her türlü gericiliğin, şiddetin, savaşın, ön yargının, eşitsizliğin, sömürü ve istismarın yok edileceğine dair insan iradesinin ve insan var oldukça asla tükenmeyecek olan umudun adıdır. Sanatla yeni bir dünya kurmak mümkündür. Festivaller bu şiarın paylaşıldığı kolektif sanat alanlarıdır. Günümüzde sanatsal faaliyetlerin en geniş kitleye ulaşması, festivaller ile gerçekleşir. Daha iyi üretimlere yönelmede, birbirini değerlendirmede, halkla buluşmada, festivallerin büyük payı vardır. Bu buluşmaların demokratik ortamda oluşması ve tüm halk kitlelerine ulaşması ayrıca bilinçlere nüfuz etmesi, düzenleyenlerin ve paydaşlarının sorumluluğundadır. İşte bu düşünce ile işe koyulan Ayvalık Sanat Derneği ve Ayvalık Kültür Sanat Derneğinden oluşan Festival Yürütme Kurulu her sene yeniden kendini güncellemekte gönüllü çalışanları ile festival havasının Ayvalık’ta ve tüm sokaklarında teneffüs edilmesine gayret etmektedir. Bundan dokuz yıl önce Ayvalık Gençlik Tiyatro Şenliği olarak başlayan ve dördüncüsünden sonra ulusal Festivale dönüşen Ayvalık Tiyatro Festivali 10. yılından sonra uluslararası bir Tiyatro Festivali olarak yoluna devam edecek. Bu yıldan başlamak üzere ülkemizin birçok bölgesinden katılımların yanı sıra yurt dışından da katılımların ve sanat etkinliklerinin festivalimizde olması için çabalayacağız. Farklı etkinlikler oyun türleri, çocuk tiyatroları, sokak gösterileri, atölye çalışmaları, söyleşi ve deneysel çalışmalar ile festival bir paylaşım ve üretim alanına dönüşecek, Ayvalık halkı da bu etkinliklerin paydaşı olacaktır.

   Festivalimizin amaçlarını başlıklar halinde sıralarsak,

*Tiyatro sanatını Ayvalık ve çevresine tanıtmak ve sevdirmek

*Toplumun estetik beğeni düzeyini tiyatro sanatıyla yükseltmek

*Özel, amatör ve gençlik topluluklarını desteklemek ve yüreklendirmek

*Uluslararası düzeyde söyleşi ve atölye çalışmalarıyla, bu alanda çalışanların

bilgi, deneyim ve tecrübesinin artmasına yardımcı olmak

*Sanatın taşıyıcısı ve destekleyicisi olması beklenen kurumların katkısını

organize etmek, yönlendirmek,

*Basının ve kamuoyunun desteğiyle, bu etkinlikleri ülke çapında özendirmek

*Farklı tiyatro anlayışlarını ve tiyatro sanatı üzerindeki deneyimleri, tiyatro

emekçilerine, topluma ve gençlere aktarmak,

*Toplumla tiyatro sanatı arasındaki bağı güçlendirmek, algı düzeyini yükseltmek

*Alternatif tiyatro anlayışlarını tanıtmak, geliştirmek, koşul ve olanak yaratmak

*Tiyatro sanatına yıllarını vermiş ve ilerlemiş yaşına rağmen sahne tozu yutmaya

devam eden emektar oyuncuları ödüllendirmek

*Genç tiyatro oluşumlarını, oyuncuları tiyatro alanında daha iyi olmak için

özendirmek

*Ülke sınırlarının dışından farklı kültürlerden ve farklı dillerden tiyatro ve sanat

gösterilerini ülkemizdeki paydaşları ile buluşturmak

*Ayvalık’ın kültür ve sanat şehri olma yolculuğuna uluslararası potansiyelde katkı

sunmak ve bu sorumluluğu bunu arzu eden her kesime yüklemektir

 

   Bu sorumluluk, başta yerel yönetimler olmak üzere, kendini Ayvalık’lı tanımlayan herkesi ilgilendirmektedir. Çünkü böylesi etkinlikler, yalnızca sanatı ve bu oluşumu icra edenleri değil takip edenleri, izleyenleri, organize edenleri ve destekleyenleri kucaklar ve olduğu kente bir barış havası estirir. Her alanda gerçekleştirilecek diğer etkinliklere, esin ve cesaret verir.

   Artık yaşadığımız dünya sanata ve sanatçıya büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Sanat samimi olmalıdır. Profesyonellik halkla buluşmalı farklı kültür ve dilleri bir araya getirmede daha aktif rol almalıdır. Bu iş göz boyamak için kullanılmamalıdır. Amatörlük de hafife alınmamalı, yetersizliğin ve niteliksizliğin makyajı olarak kabul edilmemelidir. Bunun için festivalimize başvuranlar kadar, festivalde hangilerinin yer alacağına karar vermek ve  bu harmoniyi oluşturmak bizlere ayrı bir sorumluluk yükler. İnanıyoruz ki festivalimiz katılımcılar için de yeni yeni deneyimler sunacak hepimizin ufkunu açacak bir tiyatro hareketliliğine dönüşecektir.

   Bu yıl 10. ULUSLARARASI AYVALIK TİYATRO FESTİVALİ’nin sloganı “Tiyatro sınırları aşar!..” seçilmiştir. Olup bitene itiraz hakkından mahrum bırakılmış insan, sanatın işlevinden habersiz genç, insanca olanı hissedemeyen toplum yaratmaz mı? İnsanın insan gibi yaşamasını savunuyorsak, sanatın da yanında durmalı onu desteklemeli, paylaşılması için mücadele etmeli ve belki de icrasında olmalıyız. Bunu “yaşadım diyebilmek için” yapmalıyız belki de. Sanat, zaten başka nedir ki? Doğayı, emeği ve insan olma onurunu yerle bir eden çelişkilere, anlayışlara ve uygulamalara boyun eğmemek, ötekileştirmeden, küçümsemeden, saldırmadan, şiddet uygulamadan, sömürmeden yaşamayı ilke edinmek ve bu çağrıyı her bireyde içselleştirmek sanatla mümkündür.

   Tiyatro geniş halk kitlelerine bir daveti de içerir. Sanatı dert edinmenin bir şeklidir, bir sonucudur tiyatro. Söyleyecek sözü olanların işidir. Bazen bir yaklaşmadır ve bazen de bir itiraz. Sanat, hayatın estetik ve düşünsel tanıklığı, bugünleri yarınlara taşıyacak bir yolculuksa, sanatın içinde önemli yer tutan tiyatro, bu tarihsel ve evrensel sorumluluktan kaçmadan tutkusu olanlar tarafından yapılmaya devam edecektir. Bu yıl festivalimizde bu başat görevimiz olmalı, herkesin, her kesimin, festivale katılan topluluklarımızın, kurumlarımızın, tedarikçilerimizin, sponsorlarımızın ve halkımızın, bu düşüncelerimizi paylaşmasını arzu ediyor, 10. ULUSLARARASI AYVALIK TİYATRO FESTİVALİ’ni hepimize yakışır biçimde var etmeye çağırıyoruz.